Pahami Posisi Jemari di Keyboard

Pahami Posisi Jemari di Keyboard Setelah itu, pahami posisi jari-jari Anda di keyboard. Jemari telunjuk kiri mesti ada dalam atas huruf F serta jemari telunjuk kanan mesti ada dalam atas huruf J. Jari-jari yang lain mesti diletakkan dengan cara berturutan di atas beberapa huruf paling dekat. Perdalam Tehnik Menulis Sepuluh…